Norske myndigheter finansierer flere kvinnerettede prosjekter for å bekjempe vold mot kvinner og barn i Irak. 10.-11. april var om lag 30 representanter fra ulike kvinneorganisasjoner samlet i Erbil i Irak.

Les mer
Lønseth og innenriksminister Sinjari. 
Foto: Elin Gjedrem.

Statssekretær Pål Lønseth fra Justisdepartementet besøkte Erbil i de kurdisk kontrollerte områdene i Irak i perioden 26.-29. mars. Den medfølgende delegasjonen bestod av representanter fra den norske ambassaden i Amman, Justisdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les mer
Opening by Ambassador Petter Ølberg. 
Foto: Ina Huynh Mathisen.

Representanter fra norske myndigheter som behandler integreringsspørsmål samt representanter fra norske ambassader i regionen, kom sammen til et todagers seminar for å lære mer om tvangsekteskap og familierelaterte saker.

Les mer

Den da 13 år gamle jenta skal ha blitt giftet bort til sin seks år eldre fetter i en seremoni i Oslo i 2006. Tre år etter varslet hun en rådgiver på skolen, og fetteren, jentas far, mor, onkel og tante ble alle siktet. De mottok alle svært strenge straffer – et klart signal fra den norske domstolen.

Les mer
Les mer
Foto: Runa Myrvold.

Norske representanter møtte 51 kurdiske mullaer i Sulaymaniyah 12. Desember. De fleste av mullaene tok avstand fra tvangsekteskap, og beskrev praksisen som forbudt i følge islamsk lov.

Les mer